Чертеж на склад по въведени данни

Дължина на склада в мм
3 000 - 200 000
Ширина на склад в мм
3 000 - 200 000
Дължина на коридор в мм
Отстояние в мм
Височина на склад
2 000 - 9 000
Височина на палет в мм
500 - 3 000
Тегло на палет в кг
1 - 1 333
Вид разположение на палетите за чертеж 'птичи поглед'